Tłumaczenie słów kluczowych i strony a SEO - jak tłumaczyć frazy pod pozycjonowanie?

14 kwietnia 2024
Tłumaczenie słów kluczowych i strony a SEO - jak tłumaczyć frazy pod pozycjonowanie?
Decydując się na skorzystanie z translatorów w procesie pozycjonowania stron internetowych, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że jest to dość ryzykowne. Język to bowiem złożona struktura, która opiera się nie tylko na poprawnej ortografii. Duże znaczenie ma także kontekst kulturowy oraz semantyczny. To sprawia, że automatyczne tłumaczenia często nie „łapią” niuansów, czego konsekwencją może być zły dobór słów kluczowych. To z kolei prowadzić może do nieefektywnego pozycjonowania. Jeśli chcesz uniknąć wpadek, nie możesz więc opierać się wyłącznie na translatorach. Bezpiecznym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnych tłumaczy. Idealnie, jeśli byliby to jednocześnie eksperci SEO. Pomogą oni w odpowiednim doborze słów kluczowych, co przyniesie efekt w postaci wysokiej pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Z czego wynikają problemy w tłumaczeniu słów kluczowych?
Jeśli chcesz podbić nie tylko polski, ale również zagraniczny rynek, musisz poradzić sobie z barierą językową. Składa się na nią złożoność języka, która wynika między innymi z charakterystycznych zwrotów, idiomów, a także wyrażeń, które są typowe nie tyle dla całego kraju, co konkretnego regionu. Osobom zajmującym się pozycjonowaniem stron internetowych, może to nastręczać szczególnie dużych problemów. Związane jest to oczywiście z tym, że SEO bazuje na słowach kluczowych – w wielu wypadkach proste tłumaczenie jest po prostu niewystarczające.

Do jeszcze większej komplikacji problemu przykłada się dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii. Zalicza się do nich między innymi uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencję. Również algorytmy wyszukiwarek podlegają ciągłym zmianom. To wszystko ma wpływ na sposób interpretacji i oceny słów kluczowych. W efekcie może zdarzyć się tak, że pozycjonowanie nie przyniesie oczekiwanego efektu, jeśli nie będzie zgodne ze specyfiką wybranego rynku.

Niektórzy kuszą się o stwierdzenie, że nieskuteczne tłumaczenie słów kluczowych jest winą pozycjonerów lub wykorzystywanych translatorów. Tymczasem trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to zagadnienie naprawdę skomplikowane. Niezbędne jest uwzględnienie wielu czynników, do których zalicza się przede wszystkim zrozumienie nie tylko samego języka, ale również kultury. Nie bez znaczenia jest także świadomość algorytmicznych zmian, jakie nieustannie zachodzą w SEO. Jeśli chcesz efektywnie pozycjonować na arenie międzynarodowej, musisz postawić na holistyczne podejście. Konieczne jest nieustanne dostosowywanie stosowanych strategii do tego, jak zmieniają się warunki.

Co to są słowa kluczowe?
Wiele osób sądzi, że słowa kluczowe to tylko proste etykietki, które przypisuje się do produktu bądź usługi. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. Można je określić jako całościowy koncept pokazujący to, czego poszukują Internauci. Wpisując w wyszukiwarkę kolejne frazy, pokazują, jakie są ich potrzeby. Jednocześnie liczą, że jest to droga do otrzymania oczekiwanych treści. Jeśli będziesz tak patrzeć na słowa kluczowe, musisz liczyć się z tym, że automatyczne translatory niekoniecznie się sprawdzą.

Są to urządzenia, które na ten moment nie są w stanie uwzględnić aspektów językowych i kulturowych. W przypadku pozycjonowania może to skutkować pojawianiem się nawet bardzo poważnych błędów. Aby prawidłowo tłumaczyć słowa kluczowe, trzeba znać kontekst, w jakim mają one być użyte. Niezwykle ważna jest także umiejętność ich dopasowania do specyfiki zarówno odbiorców, jak i samego rynku. Niestety, nie jest to proste. Wymaga dużego wyczucia językowego oraz wiedzy. Należy pamiętać, że słowa kluczowe, jakie użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę odzwierciedlają ich potrzeby i intencje, których zidentyfikowanie może być szczególnie trudne, jeśli mamy do czynienia z osobami z innego kraju. Staje się to jeszcze trudniejsze, kiedy mówimy o odmiennym kręgu kulturowym.

Dlaczego tłumaczenie słów kluczowych może nastręczać takich problemów?
Wiele osób jest przekonanych, że tłumaczenie fraz kluczowych składających się z kilku wyrazów jest naprawdę proste. To właśnie z tego powodu chętnie wykorzystywane są translatory, których efekt pracy na ogół daleki jest od ideału. Okazuje się, że sięganie po takie narzędzia może być opłakane w skutkach dla pozycjonowania stron. Podstawowym problemem jest ogromne zróżnicowanie języka zarówno w mowie, jak i piśmie. Do tego dochodzą różnice między poszczególnymi krajami i regionami. Najlepszym tego przykładem jest język angielski. Między angielskim brytyjskim a amerykańskim występują naprawdę duże różnice.

I tak w Stanach Zjednoczonych kino określa się często słowami movie theatre, zaś w Wielkiej Brytanii używa się po prostu słowa Cinema. Co to oznacza dla osoby odpowiedzialnej za pozycjonowanie? Jeśli zamierzasz pozycjonować stronę internetową lokalnie na rynek brytyjski, a użyjesz słowa z amerykańskiej odmiany języka angielskiego, spotkasz się z brakiem efektów. Wszystko dlatego, że słowo nie będzie odpowiadać lokalnej terminologii.

Takich przykładów można wskazać zdecydowanie więcej. Doskonale obrazują one to, jak ważna jest znajomość nie tylko samego języka, ale również jego odmian i występujących w ich obrębie różnic. Automatyczne translatory nie są w stanie ich wyłapać. Nie wiedzą, na jakim rynku dane słowa zostaną wykorzystane, co sprawia, że nie są w stanie ich dopasować.

Wiele problemów w obrębie jednego języka
Programy tłumaczące ignorują drobne różnice językowe. Wynikają one z odmian językowych i dialektów, których przecież nie brakuje. Jako przykład można kolejny raz podać język angielski. I tak na przykład w jego brytyjskiej odmianie pisze się humour, podczas gdy w amerykańskim angielskim słowo o tym samym znaczeniu ma nieco inną pisownię – humor. Nie może zapominać, że brytyjski i amerykański angielski to nie jedyne odmiany tego języka. Wskazać można również angielski australijski czy kanadyjski. Niby język ten sam, a różnice naprawdę istotne, jeśli chodzi o pozycjonowanie. Wszystko to komplikuje proces doboru słów kluczowych.

Dość podobnie jest, jeśli chodzi o język hiszpański. Ten używany w Hiszpanii różni się od tego, którym posługują się mieszkańcy Ameryki Południowej. Hiszpanie posługują się słowem coger, które oznacza po prostu złapać. W niektórych krajach Ameryki Południowej jego znaczenie jest zupełnie inne – jest to wulgarne określenie stosunku płciowego.

Czy język przeszkadza w pozycjonowaniu?
Jeśli uwzględnimy takie aspekty języka, jak kolokacje i czasowniki frazowe, okaże się, że kompleksowość słów kluczowych jest zdecydowanie wyższa. Kolokacje to nic innego, jak połączenia słów, które razem tworzą związek o zupełnie nowym znaczeniu. Przykład? Z pomocą kolejny raz przychodzi język angielski. Po polsku mówimy po prostu zrobić zdjęcie. Już jednak w języku angielskim nie posłużymy się zwrotem make a photo lub do a photo – jest ono po prostu błędne. Zamiast tego użyjemy take a photo, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza wziąć zdjęcie. Dosłowne tłumaczenie generowałoby w takim przypadku błąd. Dokładnie tak samo jest, jeśli chodzi o czasowniki frazowe w języku angielskim. Jest to połączenie czasownika z przyimkiem lub przysłówkiem. Ich dosłowne tłumaczenie to najprostsza droga do błędów i nieporozumień językowych. Wiele translatorów kompletnie sobie z nimi nie radzi. Co więcej, wiele języków nie ma w ogóle takich struktur językowych, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę.

Jedno słowo o wielu znaczeniach
Chyba każdy z nas słyszał o słowach brzmiących tak samo, ale mających zupełnie inne znaczenia. Aby poprawnie je stosować, należy znać kontekst. W przeciwnym razie prawidłowe tłumaczenie będzie praktycznie niemożliwe.

Tym, co znacznie utrudnia właściwy dobór słów kluczowych są także słowa, które w różnych językach mają podobne brzmienie, ale znaczą coś zupełnie innego. Przykład? Znowu można posłużyć się językiem angielskim. Polskie słowo konfident ma zupełnie inne znaczenie niż angielskie confident. Wystarczy automatycznie podejść do tłumaczenia, nie korzystając ze słownika i nie mając dostatecznej znajomości języka, aby popełnić poważną gafę. W efekcie pozycjonowanie stron internetowych w UK może okazać się nieskuteczne.

Do tego dochodzą słowa, które w jednym języku są naprawdę krótkie, podczas gdy w innym mają zdecydowanie dłuższą formę. Zdarza się też tak, że w jednym języku można użyć jednego słowa, w innym konieczne jest sięgnięcie po kilka.

Jaki wpływ na słowa kluczowe ma kultura regionalna?
Na dobór słów kluczowych ogromny wpływ ma także kultura wyszukiwania, która kompletnie pomijana jest przez automatyczne translatory. Może być tak, że dla osiągnięcia oczekiwanych efektów pozycjonowania niezbędne jest sięgnięcie po wyrażenia slangowe czy regionalne, które w innych częściach kraju nie są stosowane. Jeśli zajmujesz się pozycjonowaniem na rynki zagraniczne, musisz o tym pamiętać.

Translatory są pod tym względem naprawdę mocno ograniczone. Do tego ich aktualizacja następuje tylko raz na jakiś czas, a język nieustannie się rozwija i ewoluuje. To, jakie frazy wpisują w wyszukiwarkę użytkownicy najlepiej pokazuje, jaki język jest w danym miejscu używany na co dzień.
Powrót